Opkomst en "verval" van de Zuiderzee


De IJssel stroomde naar de Noordzee. De monding bevond zich ter hoogte van het huidige Marsdiep.

 


Romeinse tijd.

Rond de 10e eeuw.

Rond de 14e eeuw.

Heden.

Met dank aan Spiegel der Zeilvaart.

Vaarroute Zuiderzee in de 17e eeuw


Vaarroute van en naar Amsterdam via het Marsdiep of het Vlie ingetekend op een kaart van Damsteegt.
afb: Nieuwe Spiegel der Zeevaart 1942.