beschrijving

Hulk als vrachtboot...


Een hulk en een boeier op de Zuiderzee bij Enkhuizen.
Gravure van Frans Huys naar Pieter Brueghel [1564]

 

als gevangenis...


Een gevangenenhulk aan de Thames.

De hulk Success in Hobsons Bay eind 19e eeuw.

 


Gekooide gevangenen op weg naar Botany Bay

 

 

of als kiellichter (onderlegger)

Een hulk aan het werk bij het kielen of krengen op een van de scheepswerven aan het het Bickerseiland te Amsterdam. [1823] Het gaat om de driemaster Anna en Maria die over bakboord bijna plat wordt scheefgetrokken. Aan de rechterzijde is te zien dat een balk dwars over het schip is gesjord en kabels naar de mars van de grote mast lopen om het schip meer stijfheid tijdens het scheeftrekken te geven.