beschrijving

Hulk als vrachtboot...


Een hulk en een boeier op de Zuiderzee bij Enkhuizen.
Gravure van Frans Huys naar Pieter Brueghel [1564]

 

gevangenis...


Een gevangenenhulk aan de Thames.

De hulk Success in Hobsons Bay eind 19e eeuw.

 


Gekooide gevangenen op weg naar Botany Bay

 

 

of werkponton

Een hulk aan het werk bij het kielen of krengen op een van de scheepswerven aan het het Bickerseiland te Amsterdam. [1823]