Peniche


"Eene peniche zeilende in het gezigt der reede Muntok, op het eiland Banka, een prauw onder harer lij hebbende".