beschrijving

Krengen of kielen


Een langshelling in Winsum, waar aan de overzijde
aan het vlak van een schip wordt gewerkt. [ 1920]

 

 


Afbranden van een gekrengd fluitschip [1675], kunstenaar onbekend. Het "blakeren" geschiedde met "bossenwerk". Dat was gepluisd touw in pek gedoopt. De putsen met bluswater stonden klaar. Uit de collectie van het Scheepvaartmuseum Amsterdam.