beschrijving

Brik


Volgens Groenewegen een "Barkentyn of Brik zeylende by de wind".
Volgens Haalmeijer en Vuik is dit echter een brigantijn.


"Oorlogs-brik ten anker zyn zeilen drogende".


Het tuigplan van een -moderne- brik. Uit Zeilschepen en hun tuigage 1946.
Het aardige is dat hierbij ook de Engelse benamingen vermeld zijn.