Bak


Een "vullisschuiten" sleep op de Amstel. Het slepertje is de "Stadsreiniging 4".


Een lange sleep van de Stadsreiniging op de Binnen-Amstel.


Het aan boord hijsen van de bakken van de vuilniswagens aan de Bilderdijkkade.
In het jargon van de Stadsreiniging heetten dat "faunkisten" of "faunbakken".

:
Bakkensleep met een "stuurstuk" op het AR-kanaal
Het stuurstuk was een soort opduwertje met zeer groot roer dat strak achter de sleep was gebonden om het geheel beter te kunnen besturen