Iso normen

For consumers:
Conformity of products and services to International Standards provides assurance about their quality, safety and reliability.

For everyone:
International Standards can contribute to the quality of life in general by ensuring that the transport, machinery and tools we use are safe.

How it all started:
International standardization began in the electrotechnical field: the International Electrotechnical Commission (IEC) was established in 1906. Pioneering work in other fields was carried out by the International Federation of the National Standardizing Associations (ISA), which was set up in 1926. The emphasis within ISA was laid heavily on mechanical engineering. ISA's activities came to an end in 1942. In 1946, delegates from 25 countries met in London and decided to create a new international organization, of which the object would be "to facilitate the international coordination and unification of industrial standards".
The new organization, ISO, officially began operations on 23 February 1947.

Gebruikte kabels

De scheepskabel sinds mensen heugenis gebruikt in de offschore, zeevaart en binnenvaart was F.U.S.K. kabel en is nu de H.U.S.K kabel geworden. Goedgekeurd door loyds, veritas, enz.

De ISO 13297 heeft niet veel te vertellen over het te installeren kabeltype. De kabel moet een beproevingsspanning kunnen hebben van 500V. Buiten de motorkamer moet de isolatie een temperatuur kunnen weerstaan van 60 graden en de aderoppervlakte dient minimaal 1 mm2 te zijn. Als we dus de ISO13297-norm interpreteren en niet de Loyds-norm dan kunnen we volstaan met een simpel VMvL-kabeltje. Binnen de motorkamer moeten we oliebestendige kabel gebruiken die een temperatuur kan weerstaan van 70gr.

Er wordt minimaal een aderoppervlakte van 1 mm2 verlangd. Deze aderoppervlakte is afhankelijk van de zekering die de kabel beveiligd! Beveiligen we ons schip of eindgroep met een 16A zekering dan is minimaal 1,5 mm2 vereist. Andere normen gaan nog iets verder en verlangen bij een 16A zekering een kabel met een aderoppervlakte van 2,5mm2.

Zouden we een te kleine aderoppervlakte kiezen bij een te grote zekeringwaarde dan zou , in geval van overbelasting of kortsluiting, de kabel eerder doorsmelten dan de zekering. Of erger, de kabelisolatie kan te warm worden en brand veroorzaken. Bij 12V of 24V installaties gaat de factor spanningsverlies ook nog een rol spelen.

Aderkleuren

Fasedraad - bruin
Nulleider - blauw
Aarde - groen/geel
Schakeldraad - zwart (van schakelaar naar lamp)

De scheiding van AC en DC kabels.

Volgens CE:
AC en DC kabels in aparte compartimenten van kabelgoot b.v. scheidingswandje.
AC en DC kabels in aparte kabelgoten (of buizen)
AC en DC kabels 10cm uit elkaar leggen.

Vorige pagina

www.erikhayes.nl