Iso normen

Iso norm Vrij vertaald
3.6

protective earthing conductor

protective grounding conductor

conductor, not normally carrying current, used for some measure of protection against electric shock, for electrically connecting any of the following parts of electrical equipment to the craft's ground (earth) and to the shore a.c. grounding conductor through the shore-power cable:

a) exposed conductive parts of electrical equipment;

b) extraneous conductive parts;

c) the main grounding (earthing) terminal;

d) earth electrode(s);

e) the earth point of a source, or an artificial neutral.

3.6

aardedraad:

draad, die in normale gevallen geen stroom geleidt, die gebruikt wordt voor de bescherming tegen elektrische schokken. Ze wordt gebruikt om de volgende delen van elektrische apparaten te verbinden met de scheepsaarding en met de walaarding:

a) uitwendige, geleidende delen van elektrische apparaten

b) vrij toegankelijke of aanraakbare, geleidende delen (de scheepsromp dus)

c) de centrale aarde-aansluiting

d) aarde elektrode of aardplaat

e) de aarde aansluiting van een stroombron of een kunstmatige nuldraad

4.1 The protective conductor insulation shall be green or green with a yellow stripe. Neither colour shall be used for current-carrying conductors.

NOTE The equipotential bonding conductor of the d.c. electrical system (see ISO 10133) also uses green, or green with a yellow stripe, insulation and is connected to various exposed conductive parts of direct-current electrical devices, other extraneous conductive parts and the d.c. negative ground/earth.

4.1 De (scheeps-) aardedraad moet groen of groen-geel zijn. Beide kleuren mogen niet gebruikt worden voor stroomdragende geleiders.
4.2 The protective conductor shall be connected to the craft's d.c. negative ground (earth) as close as practicable to the battery (d.c.) negative terminal.

NOTE If an RCD (whole-craft residual current device) or an isolation transformer is installed in the main supply circuit of the a.c. system (see 8.2), the negative ground terminal of the d.c. system need not be connected to the a.c. shore ground (protective conductor).

4.2 De AC scheepsaarding moet verbonden worden met de DC min (aarde), zo dicht mogelijk bij de minpool van de accu.

Noot: Indien er een aardlekbeveiliging in het boordnet is opgenomen of indien er een scheidingstrafo is geïnstalleerd, dan hoeft de DC min niet doorverbonden te worden met de AC walaarding.

4.3 For craft with fully insulated d.c. systems (see ISO 10133), the a.c. protective conductor shall be connected to the hull of a metallic hull craft, the craft external ground (earth) or the craft lightning-protection ground plate, if fitted. 4.3 voor schepen met een massavrij DC systeem: de scheepsaarde moet aan het schip gelegd worden, door deze te verbinden met de metalen scheepsromp, de bliksembeveiliging of met een aardeplaat, indien gemonteerd.
4.4 Metallic craft hulls shall not be used as conductors. 4.4 metalen scheepsrompen mogen niet als stroomdrager gebruikt worden
4.5 The protective conductor shall be connected to metallic hulls at a location above any anticipated water accumulation. 4.5 de aansluiting van de scheepsaarde aan de romp moet boven (te verwachten) bilgewater niveau zijn.
4.8 The neutral conductor shall be grounded (earthed) only at the source of power, i.e. at the onboard generator, the secondary of the isolation or polarization transformer, or the shore-power connection. The shore-power neutral shall be grounded through the shore-power cable and shall not be grounded on board the craft. 4.8 de nul moet aan de aarde verbonden zijn, maar alleen bij de stroombron. (bijv. bij de generatorset of aan de secundaire zijde van de scheidingstrafo of bij de walstroom aansluiting zelf (die aan de wal, dus) . De nul van de walstroom NIET aan boord aan de aarding verbinden.
8.2 The craft shall be provided with earth-leakage protection in the main supply circuit by

8.2 er moet een aardlekbeveiliging geplaatst zijn voor het boordnet


 

Vorige pagina Volgende pagina