Bak


Een "vullisschuiten" sleep op de Amstel. Het slepertje is de "Stadsreiniging 4".


Een lange sleep van de Stadsreiniging op de Binnen-Amstel.


Het aan boord hijsen van de bakken van de vuilniswagens aan de Bilderdijkkade.
In het jargon van de Stadsreiniging heetten dat "faunkisten".